Regulamin

R E G U L A M I N

§ 1

 1. Pokoje gościnne wynajmowane są do użytku gości na doby po przedłużeniu dowodu osobistego lub paszportu.
 2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godz 14.00, a kończy się o godz 10.00 dnia następnego.
 3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny.
 4. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem jest niedopuszczalne.

§ 2

 1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty zadatku przez gościa w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę gość wpłaca w dniu przyjazdu.
 2. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem a Gościem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokojów

Dodatkowo płatne wliczone opłaty za Media ( prąd, woda, ogrzewanie ) w sezonie grzewczym.

 1. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Pod warunkiem że pokój nie został wynajęty innemu Gościowi.

UWAGA ! Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.

§ 3

 1. Gość powinien korzystać z pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 2. W godzinach 22.00 do godz 7.00 należy przestrzegać ciszy nocnej
 3. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że Gość uzgodni tę kwestię z Gospodarzem. Również ewentualne wizyty należy wcześniej uzgodnić.

§ 4

 1. Gość zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymanie pokoju w stanie zastanym.
 2. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia! Wyznaczone w tym celu miejsce znajdują się na tarasach przed budynkiem.
 3. Korzystanie przez dzieci z wyposażenia obiektu może być wyłącznie pod nadzorem opiekunów.

§ 5

 1. Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym miejscu.
 2. Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody i zniszczenia w budynku oraz jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem, lub działaniem osób za które odpowiada. Wszelkie usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność obiektu proszę zgłaszać u właściciela, który określi wysokość odszkodowania.

§ 6

 1. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucze do pokoju, które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamków w drzwiach.
 2. Za dodatkową opłatą możliwość użyczenia ręczników, po uprzednim zgłoszeniu u Gospodarza.

§ 7

 1. Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb Właściciela
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nie przestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad.
 3. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem ( kwatery prywatne )
 4. Obiekt ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o Gościach, oraz sprawność urządzeń technicznych.
 5. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.

Życzymy miłego pobytu

rezerwacja